csütörtök, október 31, 2013

A reformáció emléknapja

1516-17-ben Albert mainzi püspök búcsúcédulák segítségével próbálta összegyűjteni a szükséges forrásokat a római Szent Péter-bazilika újjáépítéséhez, illetve saját adósságai kifizetéséhez.
1517. október 31-én Luther levelet írt Albert püspöknek, amelyben tiltakozott a búcsúcédulák árusítása ellen. A levélhez csatolta a búcsúcédulák erejéről és hatékonyságáról szóló vitairatát, amely később a 95 tétel néven vált ismertté. Luthernek ekkor még nem állt szándékában szakítani a római katolikus egyházzal.
Philipp Melanchthon 1546-ban kelt írása szerint Luther ugyanezen a napon kiszegezte a 95 tétel másolatát a wittenbergi vártemplom kapujára; ezt az eseményt tekintik a reformáció kezdetének, és ezt ünneplik minden évben október 31-én, a reformáció napján.

A 95 tételt hamarosan latinról németre fordították, kinyomtatták és széles körben elterjedt. Két hét alatt Luther tételei ismertté váltak Németországban, és rövid időn belül egész Európában.

Albert püspök megvizsgáltatta a mainzi egyetemmel a tételeket és értesítette róluk X. Leó pápát is.
A pápa először nem tartotta fontosnak a vitairatot, és Luthert részeg németnek nevezte, aki meg fogja gondolni magát. 1518-ban azonban már bizottságot állított fel a tanult Silvester Mazzolini (más néven Prierias) vezetésével, hogy vizsgálják meg Luther állításait. Prierias arra a következtetésre jutott, hogy Luther tudatlan, istenkáromló eretnek, és egy latin nyelvű dialógust írt a tételek ellen. Vitába szállt Lutherrel Johann Eck is; Luther mindegyiküknek külön válaszolt, de a legkimerítőbb válaszát ebben a tárgyban az 1518-ban írt Resolutiones disputationum de indulgentiarum virtute című írása tartalmazza.
A vitának az lett az eredménye, hogy a pápa Rómába idézte Luthert, az eretnekek fölött ítélkező pápai bíróság elé, III. (Bölcs) Frigyes szász választófejedelem közbelépésére azonban a meghallgatást áthelyezték Augsburgba, ahol a birodalmi gyűlésen Cajetan de Vio bíboros is jelen volt.
A meghallgatáson a bíboros felszólította Luthert, hogy vonja vissza tanait, de érdemi vitába nem bocsátkozott vele. Luther még ekkor is a „rosszul értesített pápától a jól értesítendő pápához” fordult igaza védelmében, azonban a következő évben egy lipcsei hitvitában már közvetlenül a pápai joghatóságot is vitatta.

Luther egyre tovább ment azon az úton, hogy a Biblia alapján szembefordult a katolikus egyház egyes tanításaival. Megerősödött benne az a vélemény, hogy a pápai trónon az antikrisztus ül; erre vonatkozó gondolatait „A német nemzet keresztyén nemességéhez” című 1520-as írásában tette közzé.
1520. június 15-én a pápa az Exsurge Domine pápai bullával kiközösítette Luthert az egyházból, elítélte a tételeit, elrendelte könyveinek megsemmísítését és hatvan napot hagyott Luthernek a tételek visszavonására.
Forrás: Wikipedia
A reformáció a 16. században tovább folytatódott, majd a 19. századig az ún. utóreformációs mozgalmak folytatták az Isten által elindított munkát.
"És lészen ama napon, hogy többé nem támaszkodik Izráel maradéka és aki megmaradt Jákób házából, az őt nyomorgatóhoz, hanem támaszkodik az Úrhoz, Izráel Szentjéhez hűségesen; A maradék megtér, a Jákób maradéka az erős Istenhez. Mert ha néped Izráel számszerint annyi lenne is, mint a tenger fövenye, csak maradéka tér meg."
Ésaiás 10:20-22
"Ekképen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint." Róma 11:5

Ajánló: A láng őrzői (Keepers of the Flame) c. ausztrál sorozat 2. része, melynek témája a ReformációMert semmit sem cselekedhetünk az igazság ellen, hanem csak az igazságért.
Korinthusi második levél 13, 8.

A mi kincsünk akkora, hogy ésszel fel sem érhetjük, Hiszen ezért kell érte kemény harcban állnunk. Nem mondhatjuk tehát lekicsinylõ hangon, mint ahogy a világ. s némely balga lélek teszi, hogy nem kell a tantételeket olyan szigorúan venni s miattuk a keresztyén szeretetet veszélyeztetni. Ha kisebb dolgokban - mondják - tévelyeg is valaki, de egyébként nagyjából egyetért velünk, hát engedjünk s hunyjunk szemet a keresztyén testvéri egység kedvéért.
Nekünk nem kell az olyan béke és egység, amelyért Isten igéjét kellene elveszítenünk. Hiszen ezzel az örök életet is és mindent elveszítenénk. Ebben nem lehet engedni, sem a szeretet kedvéért megalkudni, hanem engedjen mindenki az igének, - akár barát, akár ellenség. Mert nem külsõ, világi egységre kaptuk az igét, hanem örök életre. Majd teremt az ige egységet; ige nélkül pedig úgysincs egység. Ne ajánlgasson hát nekünk senki olyan szeretetet; amelynek az ige, vagy a hit volna az ára. Mert nem a szeretet, hanem az ige hoz örök életet, kegyelmet s minden mennyei kincset.

Az ige kõszálként megáll,
Megszégyenül, ki bántja;
Velünk az Úr táborba száll,
Szentlelkét ránk bocsátja.
Kincsünk, életünk,
Nõnk és gyermekünk
Mind elvehetik,
Mit ér az õnekik!
Mienk a menny örökre.
http://www.evangelikus.hu/lelki-taplalek/napiige 

szerda, augusztus 07, 2013

2013. Bibliaismereti tábor képei

Egyházzenei hangversenyek 2013.

bózsvai táborunkban idén is lesz zenei-bibliaismereti tábor, melyet három koncert zár. Kassán, Miskolcon és Budapesten fogják a táborban felkészült zenészek előadni az alábbi zeneszerzők műveit:
 • Antonio Vivaldi,
 • Dietrich Buxtehude,
 • Georg Friedrich Händel,
 • Wolfgang Amadeus Mozart,
 • Felix Mendelssohn-Bartholdy.
Előadók: A Sola Scriptura Teológiai Főiskola Énekkara és Szimfonikus Zenekara
Vezényel: Csurgó Tamás és Juhász Zsuzsa
Közreműködnek:
Czabán Angelika - szoprán
Kontra Leila - szoprán
Szerekován János - tenor 
Haja Zsolt - bariton

A belépés díjtalan, de a koncert jótékony célú, az Oltalom Alapítványt támogatja. Támogatásaikat átadhatják a helyszínen, vagy átutalhatják a következő számlaszámra: 65700086-10116182.

A miskolci koncert időpontja és helyszíne:
2013. augusztus 19. hétfő, 16.00 óra, Művészetek Háza (Miskolc, Rákóczi u. 8.)
Budapesti koncert:
Olasz Kultúrintézet (Budapest VIII., Bródy Sándor u. 8.) 2013. augusztus 20., kedd 16 óra


Ízelítő eddigi koncertjeinkből:

szombat, augusztus 03, 2013

A valdensek (1-2. rész)

"Akik keresztények voltak Európában" A valdensek életkörülményeit és iskoláját ismerhetjük meg az útifilmből. (Életadó Televízió Archívuma)

 

vasárnap, július 07, 2013

Indul a hármas turnus!

A bibliaismereti tábor lakói szép időt élvezhettek, jobbat, mint az első turnus :).
A harmadik, befejező turnus lakói is napsütésben érkezhettek meg Székelyjóra, kívánunk nekik szép időt egész hétre! A táj gyönyörű, remélhetőleg sok alkalmuk lesz túrázni. Várjuk a fotókat!

Ma kezdődött az ifjúsági bibliatanulmányozó tábor.

csütörtök, július 04, 2013

Székelyjó fotók - 1. turnus

Munkásképző tábor
A képek folyamatosan frissülnek!

Három napja zuhog - de szépséges az is!
Zuhéban a legjobb fürdeni :)
Reisinger János turnusvezető

kedd, július 02, 2013

Rooming - telefonálás külföldön

Románia területe, ahol a tábor is található, az I. díjzónába tartozik.
Aki külföldön lévő személyt hív, nem fizet többet! Hiszen nem tudhatja, hol van az, akit hívott! Ezért aztán az fizet ún. rooming-díjat, aki elhagyja a hazai hálózatot, nem pedig az, aki felhívja őt, míg nincs idehaza - elég sok félreértés születik ebből.
Az SMS fogadása külföldön, roomingban is ingyenes!


Rooming-díjak a Telenornál:

2013.07.01-től az alábbi roaming díjak érvényesek az 1-es díjzónában:
 • Hívásfogadás: 26,60 Ft/perc
 • Híváskezdeményezés: 91,40 Ft/perc
 • SMS-küldés: 30,40 Ft/üzenet
 • MMS-küldés: 171,50 Ft/üzenet
 • Adatforgalmi díj számlásoknak: 169,06 Ft/MB
 • Adatforgalmi díj kártyásoknak: 163,84 Ft/MB
A többi roaming díjzóna díjait az Egységes roaming díjszabás tartalmazza.


A T-mobile-nál: tarifacsomag-függő
az árak kategóriája ugyanaz, mint a Telenornál

A Vodafone-nál:
Hívásindítás: 91,4 Ft, hívásfogadás: 26,6 Ft, SMS küldés: 30.40 Ft/db, SMS fogadás ingyenes.
Létezik ún. Európa napijegyük is.

hétfő, július 01, 2013

Indul a kettes turnus!

Az első turnus táborozói megküzdöttek a természettel, vízhiánnyal, esővel (irdatlanul sok eső), rossz idővel, hideggel, de egy békés, szép szombat után elégedetten utaztak haza!

- képek később -

A kettes turnus lakói verőfényes napsütésben kezdték meg a táborozást, kívánunk nekik további jó időt!


szombat, június 29, 2013

Szombatra készülve

Mivel péntek napnyugtától szombat napnyugtáig az Isten rendelése szerinti nyugalomnapot tartjuk meg a táborban is, az ebéd még pénteken elkészült: erdélyi töltött káposzta. Ez a mennyiség eddig kb. 420 darab, egyébként utólagos vélemények szerint nagyon finom lett!

szerda, június 26, 2013

Kirándulás és előadás

Ma - szerda - újra szép időnk volt, tehettünk egy túrát az erdőbe. Egy tisztáson megálltunk beszélgetni, aztán csoportokonként mentünk haza, útközben feldolgozva egy-egy témát, aminek eredményéről itthon beszámoltunk egymásnak.
Ma nem esett eső, de hűvös volt az idő. A gyerekek boldogan használták a kötélpályát, csúszkáltak rajta!

Képek: